Reklama

 

Americké zdravie

 

Spojené štáty nie sú zďaleka najzdravšie krajina na svete. Krajinu sužuje obezita a ochorenie srdca. Dĺžka života je horšia ako v krajinách, ako je Slovinsko a Čile. Avšak, podľa jednej štúdie, stav zdravia v krajine sa zmenil. V tomto ročníku rebríčka amerického zdravotníctva sa úroveň zdravia krajine zlepšila viac ako dve tretiny na základe zdravotných opatrení uvedených v správe.

Rebríček zdravia  v Správe Spojenej zdravotnej nadácie v Amerike sa skúmali faktory, ako je zdravie prospešného správania, kvalita zdravotnej starostlivosti, zdravotnej politiky, prítomnosť ochorenia a úmrtia na choroby po celej krajine. Rozdiely v zdraví na štátnej úrovni sa značne líšia. V tomto roku je na Hawaii najzdravší stav v krajine, zatiaľ čo Mississippi je v najhoršom zdravom stave.

Väčšina národa je v horšom  zdravotnom stave, trpí najhoršími štádiami diabetu, úmrtia na rakovinu a úmrtia na kardiovaskulárne choroby. V zdravších štátoch, sa takéto výsledky menej vyskytujú. Napríklad v ôsmich z 10 najzdravších štátov je v prvej desiatke s najmenším počtom kardiovaskulárnych úmrtí na 100.000 ľudí.

Zlé stravovacie návyky prioritne vplývajú na zlý zdravotný stav, čo má za dôsledok podstatné skrátenie životov ľudí. Centrum pre kontrolu chorôb sledovalo vývoj predčasnej smrti, ktorý sa meria na počet stratených rokov, ak sa ľudia nežijú veku 75 rokov. V najzdravších štátov, toto číslo je pomerne nízke, takmer vo všetkých štátoch v dolnej časti prvej pätnástky na celoštátnej úrovni. V Amerike je najmenej zdravých štátov, toto číslo je oveľa vyššie v rámci celku, ale v rámci jedného štátu sa radí medzi 10 najhorších na celoštátnej úrovni. Zo štátov aspoň v priemernom zdravom stave - Mississippi, bolo 10.821 rokov stratených na 100.000 ľudí, čo je takmer dvojnásobok počtu štátnych príslušníkov tretieho najzdravšieho stavu krajiny - Minnesota.

Správanie sa hrá dôležitú úlohu pri určovaní toho, či ľudia zostanú zdravý. V rozhovore s 24/7 Wall Street, Dr Reed Tuckson, externý klinický poradca United Health Nadácie amerického zdravotníctva Rankings, vysvetľuje: "Na konci dňa nám nehrozia choroby, ak neberieme do úvahy rizikové faktory. "

Deväť z 10 najmenej zdravých štátov v národe bolo v prvej desiatke najhorších stavov obezity v krajine. Rovnako tak deväť z 10 najmenej zdravých štátov patrili medzi najhoršie úrovne fyzickej aktivity. Fajčenie ako príčina je tiež častejšie u najmenej zdravých štátov.

Peniaze jasne hrajú úlohu v určovaní zdravia. Najzdravšie štáty sú často tie najbohatšie keď každý z nich mal stredný príjem domácnosti nad celoštátny priemer. Na druhej strane, takmer všetky národy z rebríčka najmenej zdravých štátov sa radili medzi štáty s najnižšími príjmami. Tri najmenej zdravé štáty - Mississippi, Arkansas a Louisiana - boli tiež tri najchudobnejšie v rovine priemerného príjmu. Schopnosť obyvateľov "platiť za zdravotnú starostlivosť, rovnako ako schopnosť poskytnúť dobré vzdelanie, ktoré môžu ovplyvniť dobré rozhodnutie pre zdravie, sú možné dôvodné riziká tohto vzťahu.

Tuckson dodal, že vzťah medzi bohatstvom a zdravím môže byť tiež dôsledkom nedostatku optimizmu chudobnejších ľudí. "Keď nemáte veľkú nádej pre budúcnosť, keď žijete život, ktorý nie je tak optimistický, že ľudia nie sú zvyčajne tak naklonený postarať sa o svoje celkové zdravie“. "Aký to má zmysel," povedia ľudia. "Keď je môj život mizerný, tak prečo by som niečo urobiť, aby som žil dlhšie?"

Prístup ku kvalitnej starostlivosti, je tiež veľmi dôležitá. V krajinách, s najväčšou pravdepodobnosťou mať dobré zdravie obyvateľov sú zvyčajne vysoké počty zubných lekárov  a lekárov. To platí aj naopak pre najmenej zdravé štáty. V miestach s obmedzeným prístupom ku kvalitnej starostlivosti, je u obyvateľov viac pravdepodobné, že sa rodia deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou a ich hospitalizácie sú častejšie. Hawaii, americký najzdravší štát mal nižšiu mieru hospitalizácie ako v Medicare.

Vzťah medzi dobrým zdravím a dobrou politikou sa ťažko hodnotí. Zatiaľ čo niektoré zdravé štáty poskytujú značné množstvo finančných prostriedkov do zdravia, iní nie. Hawaii minul viac než iné štáty na zdravotnú starostlivosť (225 dolárov za osobu od 2011 až 2012) ale napríklad Minnesota, tretí najzdravšie štát, minul menej ako 47 dolárov na osobu. Podľa Tucksona, nedostatočná korelácia medzi výdavkami na zdravotníctvo a celkovým zdravotným stavom je pravdepodobne preto, že sa to ťažko meria dôsledne. "Financovanie verejného zdravia je zložitá štatistika, a môže byť odlišne zachytená od štátu k štátu, v závislosti na tom, ako sú ich rozpočty orientované."

Na základe informácií poskytnutých Spojeným zdravotníckej nadácie amerického zdravotníctva rebríčka základe 24/7 Wall St skúmal 10 štátov s  najvyššími a najnižšími celkovými výsledkami. Tieto výsledky sú založené na množstve opatrení, ktoré sa zaraďujú do dvoch samostatných kategórií: determinanty a výsledky. Faktory sa ďalej delia na správanie, ako je fajčenie; spoločenské a environmentálne faktory, ako sú deti žijúce v chudobe; politické faktory, ako je napríklad financovanie verejného zdravia a imunizácie sadzieb; a faktory klinickej starostlivosti, ako sú dostupnosť zubných lekárov a lekárov. Okrem toho sa skúmali doplňujúce údaje poskytnuté rebríčkom amerického zdravia vrátane hospodárskych faktorov ako priemerného príjmu domácností. Všetky dáta tu zobrazené sú najnovšie dostupné údaje.


Najzdravšie štáty

10. New Jersey 
> PCT. obézny: 24,6% (ôsma najnižšia) 
> kardiovaskulárne úmrtia na 100 tisíc: 248,0 (25. najnižšie) 
> Lekári za 100 tisíc: 140,4 (ôsma najvyššia) 
> PCT. návštevu zubára v roku 2012: 71,2% (8 najvyššej)

New Jersey, jeden z najbohatších štátov v krajine, mal tretí najvyšší príjem domácnosti strednej vrstvy v roku 2012 - 66.692 amerických dolárov. Bola tu zaznamenaná jedna z najnižších mier chudoby v minulom roku necelých 11%. Celkovo sa obyvateľom New Jersey podarilo udržať relatívne dobré zdravie. To by mohlo byť čiastočne spôsobené silnou lekárskou infraštruktúrou v štáte. Na 100.000 obyvateľov New Jersey mal najviac zubných lekárov a lekárov primárnej starostlivosti v krajine.

9. North Dakota 
> PCT. obézny: 29,7% (15. najvyšší) 
> kardiovaskulárne úmrtia na 100 tisíc: 231,3 (19. najnižšie) 
> Lekári za 100 tisíc: 115,9 (25. najvyššie) 
> PCT. návštevu zubára v roku 2012: 67,2% (25 najvyššej)

North Dakota bojuje s obezitou. Takmer 30% zo štátneho dospelej populácie boli obézny v roku 2012, v porovnaní s 27,6% dospelých na celoštátnej úrovni. Avšak, zatiaľ čo obezita je obvykle silným indikátorom zlých výsledkov v oblasti zdravia, obyvatelia Severnej Dakotans boli medzi najzdravšími v krajine.  Uviedli, že boli chorí len tri dni v mesiaci a sú v zlom duševnom zdraví len priemere 2,8 dní za mesiac. Jednalo sa o druhé najnižšie umiestnenie a najnižšie sadzby v krajine, resp. v rokoch 2008 a 2010, mal štát  jednu z najnižších sadzieb úmrtia na nádorové ochorenia v prepočte na obyvateľa v krajine. Štát tiež mal veľmi nízke výsledky hladiny cholesterolu a mŕtvic v roku 2012.

8. Colorado 
> PCT. obézny: 20.5% (najnižší) 
> kardiovaskulárne úmrtia na 100 tisíc: 202,6 (druhý najnižší) 
> Počet lekárov na 100 tisíc: 117,9 (24. najvyššie) 
> PCT. návštevu zubára v roku 2012: 65,3% (20. najnižšie)

Colorado malo najnižšiu mieru obezity v krajine  za minulý rok, viac ako 20% dospelých. Od roku 2011 miera obezity medzi študentmi stredných škôl bola tiež najnižšia v krajine. Športovanie sa pravdepodobne vypláca obyvateľom Colorada. V rokoch 2011 a 2012, obyvatelia štátu patrili v rebríčku s najmenším výskytom srdcového infarktu a mozgovej mŕtvice. Rovnako ako mnoho zdravších štátov v národe je miera chudoby Colorado nízka, čo je faktor, ktorý pravdepodobne prispel k zdraviu jeho obyvateľov. Menej ako 10% domácností v štáte sa spoliehali na potravinové lístky v minulom roku, čo je jeden z najmenších podielov v krajine.

7. Connecticut 
> PCT. obézny: 25,6% (12 najnižšiu) 
> kardiovaskulárne úmrtia na 100 tisíc: 219,8 (9. najnižšiu) 
> Lekári za 100 tisíc: 162,3 (šiesta najvyššia) 
> PCT. návštevu zubára v roku 2012: 76,1% (2. najvyššia)

V Connecticute  je dobrý zdravotný stav jasne viditeľný v nízkej rýchlosti úmrtí a v odstrániteľných príčinách stavu V roku 2009 je to tretie najnižšie v krajine. Faktory, ako sú málo fajčenia a obezity pravdepodobne hrajú rolu v podpore dobrého zdravia. Obyvatelia tiež profitujú z pohotovostného prístupu a v neposlednej rade zo zdravotníckeho profesionalizmu. Connecticut mal 162,3 lekárov a zubných lekárov 79,1 na 100.000 obyvateľov, a to ju radí medzi najlepšie v krajine. Navyše, len 8,3% ľudí v štáte nemalo zdravotné poistenie v roku 2011 a 2012. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti môže byť spôsobená vysokými príjmami v štáte. Typická domácnosť v Connecticute zarobí viac ako 64,000 dolárov v roku 2012, v porovnaní s priemerným príjmom domácnosti 51.017 dolár na celoštátnej úrovni.

6. Utah 
> PCT. obézny: 24,3% (6. najnižšiu) 
> kardiovaskulárne úmrtia na 100 tisíc: 209,9 (štvrtá najnižšia)
> Lekári za 100 tisíc: 88,5 (6. najnižšiu) 
> PCT. návštevu zubára v roku 2012: 68,4% (16. najvyššie)

Viac ako 83% z Utahu dospelej populácie uviedlo, že pravidelne lekárske prehliadky vykonalo v minulom roku, čo je druhé miesto zo všetkých krajín. V Utahu žilo minulý rok najmenej detí v chudobe. Okrem toho dojčenská úmrtnosť 4,4 úmrtí na 1000 živo narodených detí bola najnižšia v krajine v roku 2008 a 2009 V Utahu dospelí boli v dobrom zdravotnom stave v posledných niekoľkých rokoch. V rokoch 2008 a 2010, štát mal najnižšiu mieru úmrtia na rakovinu v krajine. Tiež len 2,6% dospelých v Utahu trpelo srdcovou chorobou, čo je menšie percento, ako v iných štátoch.

5. New Hampshire 
> PCT. obézny: 27,3% (22. najnižšie) 
> kardiovaskulárne úmrtia na 100 tisíc: 218,9 (ôsma najnižšia) 
> Lekári za 100 tisíc: 133,6 (10. najnižšie) 
> PCT. návštevu zubára v roku 2012: 73,1% (piaty najvyšší)

Zbedačené obyvateľstvo často trpí horším zdravotným stavom, pretože  u chudobných obyvateľov je menej pravdepodobné, že si bude môcť dovoliť starostlivosť alebo že je pre nich dobrá informovanosť o dobrej hygienickej praxe. Extrémne nízka miera chudoby New Hampshire môže byť hlavným dôvodom že zdravotný stav je jedným z najlepších v krajine. V roku 2012 len 10% obyvateľov žilo pod hranicou chudoby, čo je najnižšia miera voči ktorémukoľvek štátu. Štát mal jednu z najnižších sadzieb úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia v krajine. Štát mal tiež jeden z najnižších počtov predčasných úmrtí v krajine. Jedným z faktorov ovplyvňujúcich zdravie obyvateľov New Hampshire môžu byť zdravé voľby, ktoré si robia. Štát mal jeden z najvyšších počtov zdravých stravovacích návykov a návštev u zubára, z ktorých oba sú viazané k dobrému zdraviu.

4. Massachusetts 
> PCT. obézny: 22.9% (druhý najnižší) 
> kardiovaskulárne úmrtia na 100 tisíc: 217,7 (piaty najnižší) 
> Lekári za 100 tisíc: 196,1 (najvyššia) 
> PCT. návštevu zubára v roku 2012: 76,2% (najvyšší)

Massachusetts mala druhú najnižšiu mieru obezity v krajine v minulom roku iba 22,9%, v porovnaní s viac ako 27% na celoštátnej úrovni. Systém Štátnej zdravotnej starostlivosti poskytuje model pre federálnu reformu zdravotníctva. Viac ako 96% obyvateľov štátu malo zdravotné poistenie, čo je podstatne lepšie, než nejaký iný štát v národe. A Massachusetts obyvatelia využívali poistenie. O veľa viac obyvateľstva si dala kontrolovať cholesterol a išli k zubárovi, než v akomkoľvek inom štáte. Štát tiež ťaží z dostupnosti primárnej starostlivosti. V roku 2011 bolo takmer 200 lekárov na 100.000 obyvateľov. Okrem toho, väčšie percento mladistvých v Massachusetts je očkovaných ako v iných štátoch.

3. Minnesota 
> PCT. obézny: 25,7% (13 najnižšiu) 
> kardiovaskulárne úmrtia na 100 tisíc : 186,9 (najnižší) 
> Počet lekárov na 100 tisíc: 143,5 (siedma najvyššia) 
> PCT. návštevu zubára v roku 2012: 74,8% (tretí najvyšší)

V minulom roku, menej ako 12% populácie Minnesotansu opísalo svoj zdravotný stav ako zlý alebo veľmi zlý, čo je najnižšie percento zo všetkých štátov. Minnesota mala najmenej úmrtí na 100.000 ľudí z kardiovaskulárnych ochorení v krajine od roku 2008 až do roku 2010, a štvrtú najnižšiu mieru cukrovky v minulom roku. Len 6,4% detí narodených v roku 2011 malo nízku pôrodnú hmotnosť, nižšiu, než päť štátov. Tiež miera  dojčenskej úmrtnosti v Minnesote bola nižšia než iných štátoch okrem New Hampshire. Dojčenská úmrtnosť môže súvisieť  s prístupom k zdravotnej starostlivosti. Rovnako ako v Minnesote menej ako 9% populácie chýba zdravotné poistenie od roku 2011 až do roku 2012, v porovnaní s 15,6% na vnútroštátnej úrovni.

2. Vermont 
> PCT. obézny: 23,7% (piaty najnižší) 
> kardiovaskulárne úmrtia na 100 tisíc: 220,8 (10. najnižšie) 
> Lekári za 100 tisíc: 170,9 (štvrtá najvyššia) 
> PCT. návštevu zubára v roku 2012 : 70,8% (11 najvyššej)

Užívanie drog vo Vermonte eskalovalo v posledných rokoch. Štát mal jedno z najvyšších čísel užívania nelegálnych drog v roku 2010 a 2011 najmä heroín rástol alarmujúcim tempom. Aj cez tento problém, populácia štátu bola veľmi zdravá. Väčšia časť Vermonters uviedla, že boli v dobrom zdravotnom stave a to vo všetkých kritériách podobne ako v Minnesoty. Obyvatelia majú tiež prístup k lepšej starostlivosti. Štát má univerzálny zdravotný plán. Na viac ako 93% populácie sa vzťahuje zdravotné poistenie. Je viac lekárov primárnej starostlivosti na obyvateľa ako v ostatných štátov.

1. Havaj 
> PCT. obézny: 23.6% (tretia najnižšia) 
> kardiovaskulárne úmrtia na 100 tisíc: 209,0 (tretia najnižšia) 
> Lekári za 100 tisíc: 139,4 (deviata najvyššia) 
> PCT. návštevu zubára v roku 2012: 70,4% (12 najvyššej)

Havaj je najzdravší štát v USA. Ako jeden z mnohých najzdravších štátov v krajine, obezita je mimoriadne nízka, nízky je aj výskyt mnohých závažných ochorení, ktoré majú tendenciu sprevádzať obezitu, ako je cukrovka. Len 2,8% dospelých malo srdcové choroby v roku 2012, čo je druhý najnižší podiel v krajine. Havajčania tiež patria medzi štáty s najnižším úmrtím, s výskytom kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny. Jedným z dôvodov je že obyvatelia štátu sú v dobrom zdravotnom stave, a je vysoká miera prístupu k zdravotnej starostlivosti. Štát má vysokú koncentráciu zubných lekárov a lekárov na obyvateľa. Tiež len 7,8% populácie nemá zdravotné poistenie, v porovnaní s 15,6% populácie na národnej úrovni.

Zdroj: http://247wallst.com/   preklad: P. Gabura