Reklama

 

Rodina nebola nikdy tak napádaná

 

Svätý Otec Schönstattskému hnutiu: Rodina nebola nikdy tak napádaná
P:3, 25. 10. 2014 20:03, ZAH

Vatikán 25. októbra (RV) Sprevádzať rodinu a brániť manželstvo, na ktoré sa nikdy tak neútočilo ako dnes. Na toto kládol dôraz pápež František pri stretnutí s členmi Schönstattského apoštolského hnutia počas dnešnej audiencie v Aule Pavla VI. Konala sa pri príležitosti stého výročia založenia hnutia pátrom Jozefom Kentenichom (1885 - 1968) v nemeckom Schönstatte neďaleko Koblenzu, 18. októbra 1914, teda v čase Prvej svetovej vojny. Stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo asi 7500 ľudí z päťdesiatich krajín, vrátane Slovenska, bolo oživené spontánnym dialógom prítomných s pápežom.
 


V odpovedi na otázky sa Svätý Otec vrátil k nedávno skončenej mimoriadnej synode o rodine a varoval pred tlakom spoločnosti ponúkať model rodiny, ktorá by bola akousi formou asociácie: „Možno nazývať rodinou všetko? Nie. Koľko rodín je rozdelených, koľko rozbitých manželstiev, koľko relativizmu pri ponímaní sviatosti manželstva. V tejto dobe je rodina v kríze zo sociologického hľadiska, z hľadiska ľudských hodnôt, rovnako ako z hľadiska kresťanskej sviatosti, je v kríze, pretože je ubíjaná zo všetkých strán a je ponechaná v tomto svojom zranení.“

Pápež vyzýva k zamysleniu sa nad súčasnou realitou, v ktorej sa sviatosť manželstva redukuje na obrad, zo sviatosti sa robí spoločenská záležitosť, zakrýva sa to základné, čím je spoločenstvo s Bohom. V tomto zmysle Svätý Otec vyzýva snúbencov k dôkladnej príprave na manželstvo, aby pochopili to „navždy“, ktoré je teraz spochybňované „kultúrou provizórnosti“, aby nemali strach z budúcnosti: „Preto kľúčom k pomoci je blízkosť, sprevádzanie, nie obracanie na vieru, pretože to neprináša výsledky, iba sprevádzať s trpezlivosťou. (...) Takže sprevádzať. A to znamená aj ‚strácať čas‘. Najväčším majstrom ‚strácania času‘ je Ježiš! Strácal čas sprevádzaním, pre dozrievanie svedomia, pri hojení rán, pri učení... Sprevádzať znamená spoločne kráčať.“

Od ranných hodín sa členovia hnutia schádzali v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. V programe pred príchodom Svätého Otca boli za spevu piesní v sprievode prinášané symboly schönstattskej spirituality: kríž jednoty, známy aj ako kríž poslania, a obraz Panny Márie Pútničky. Nasledovalo audiovizuálne priblíženie osláv 100-ročnice hnutia, ktoré sa konali pred týždňom v Schönstatte.

Krátko pred 12. hodinou prišiel medzi pútnikov Svätý Otec František. Schönstattské hnutie mu predstavil predseda generálnej rady hnutia páter Heinrich Walter. Po čítaní z Lukášovho evanjelia o návšteve Panny Márie u Alžbety (Lk 1,39-47), vybraní zástupcovia prednášali Svätému Otcovi otázky, na ktoré im on spontánne odpovedal v rodnej španielčine.

Prvá otázka sa týkala rodiny, najmä sprevádzania snúbencov a rodín, aby sa stali svedkami o neodolateľnej ponuke, akou je sviatostné manželstvo, aj pre tých, ktorí ešte hľadajú cestu k plnosti života.

Druhá otázka bola tematicky zameraná na pedagogiku, konkrétne na Pannu Máriu ako vychovávateľku, a na to, akým spôsobom vníma pápež misijnú úlohu Márie v novej evanjelizácii a obnove Cirkvi.

Tretí okruh v rámci dialógu patril mladým Schönstattského hnutia, ako misionárskej mládeži. Ako konštatovali, neraz žijú v prostredí, kde je ťažké zaniesť misionársky impulz. Poprosili teda Svätého Otca o radu, ako pozvať ich priateľov, aby žili plnším životom s Kristom.

Štvrtá časť dialógu sa týkala spoločnosti a na výzvu odpovedať na Boží hlas v dnešnom čase. Zazneli v nej otázky, ako si pápež dokáže zachovať radosť a nádej napriek ťažkostiam a vojnám našej doby? Ako vytrvať v službe chorým, chudobným a bezdomovcom?

Piata, posledná otázka, vychádzala zo slov, ktoré sú vryté do náhrobného kameňa pátra Jozefa Kentenicha: „Miloval Cirkev.“ A z tejto lásky vyplynula otázka, ako môže Schönstattské hnutie viac pomôcť pápežovi v obnove Cirkvi, a na čo sa zamerať v evanjelizačných aktivitách hnutia.

P. Walter Heinrich v závere vyjadril Svätému Otcovi disponibilitu hnutia k službe a pomoci v poslaní Cirkvi a pozval ho, aby sa aj on zveril Panne Márii zo Schönstattu, čo Svätý Otec urobil pred obrazom Panny Márie spolu s prítomnými. Následne pápež František požehnal prítomných členov hnutia držiacich v rukách ich misijné kríže. Dodal niekoľko slov na rozlúčku a s poďakovaním sa s pútnikmi rozlúčil.
Po skončení audiencie sa s dojmami podelili účastníčky dnešného stretnutia zo Slovenska. Hovorí členka Inštitútu zasväteného života Našej Panej zo Schönstattu pani Mária Slivková::AUDIO (TU)::. O svojom zážitku z priameho stretnutia so Svätým Otcom hovorí pani Hanka Servická::AUDIO (TU)::
Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk)http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141025002